VÝSLEDKY

Umiestenia našich strelcov na MSR

2021

   
MenoHala TerčováTerénna
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

2020

     
Meno Hala  Terčová Terénna
Pavol Nagy    8.  
Peter Nagy     15.  
Miro Duchoň    2.  
Juraj Duchoň    1.  
Peter Borovský   17.  
Tibor Kaputa   18.  
Petra Hirková    5.  
Matej Hirko    34.  
Matej Šmelko    32.  
Viktor Borovský  3.  6.  
       
Družstvo:    4.  
Peter Nagy      
Peter Borovský      
Tibor Kaputa      
       
 Družstvo:    1.  
 Pavol Nagy      
 Miro Duchoň      
 Juraj Duchoň      
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

2019

   
MenoHala TerčováTerénna
Pavol Nagy 3. 9. 
Peter Nagy    
Miro Duchoň  8. 
Juraj Duchoň  1. 
Peter Borovský 9. 20. 
Tibor Kaputa 9. 25. 
Samuel Jasaň 9.  
Matej Hirko 8. 9. 
Matej Šmelko 7. 7, 
Viktor Borovský 1. 1. 
    
Družstvo: 6.  
Pavol Nagy   
Peter Borovský   
Tibor Kaputa   
    
 Družstvo:  2. 
 Pavol Nagy   
 Miro Duchoň   
 Juraj Duchoň   
    
 Družstvo:  8. 
 Peter Borovský   
 Tibor Kaputa   
 Filip Bukový   
    
    
    
    

 

2018

   
MenoHala TerčováTerénna
Pavol Nagy  4. 
Peter Nagy    
Miro Duchoň  2. 
Juraj Duchoň  7. 
Peter Borovský 15.  
    
    
    
Matej Šmelko  6. 
Viktor Borovský  4. 
    
Družstvo:   2. 
Pavol Nagy   
Miro Duchoň   
Juraj Duchoň   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

2017

     
Meno Hala  Terčová Terénna
 Miro Duchoň  8.  7.  
 Juraj Duchoň  2.  3.  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

2016

   
MenoHala TerčováTerénna
Pavol Nagy 2.  
Peter Nagy  9. 9. 
Miro Duchoň   
Juraj Duchoň   
Štefan Braššan 9. 6. 
Marek Guman 17.  
Peter Zbihlej 33. 9. 

Klaudia

Sontaová

 3.  
Matej Šmelko   
Mazej Hirko   
Družstvo: 3.  
Pavol Nagy   
Dominik Nagy   
Marek Guman   
    
Družstvo: 9. 4. 
Peter Nagy   
Peter Zbihlej   
Štefan Braššan   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
2015     
Meno Hala Terčová Terénna
Pavol Nagy 5.  9.  
Peter Nagy 9.  9.  
Marek Guman    17.  
Imrich Homza   4.  

Miroslav

Duchoň

7.  1.  
Matej Šmelko   6.  
Juraj Duchoň    4./1.  
Kristíán Klein 17./4.  17./3.  
Dominik Nagy 17./3.  17./4.  
Adrián Szegedi 17.  17./5.  
Peter Zbihlej 33.    
Družstvo:    1.  
Pavol Nagy      
Miroslav


Duchoň
     
Juraj Duchoň      
Družstvo:   6.  
Dominik Nagy      
Kristíán Klein      
Nagy Peter      
Družstvo:  2.    

Miroslav

Duchoň

     
Peter Nagy      
Pavol Nagy      
     

2014

   
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy5.17. 
Peter Nagy 17. 
Marek Guman33.17. 
Ondrej Jánošík2./17.6./6/ 
Miroslav Duchoň2.17. 

Monika

Hodermarská

5.4. 
Juraj Duchoň8.1./2.2.
Kristíán Klein 9./5. 
Dominik Nagy5./33.9./8. 
Adrián Szegedi2./17.17./2. 
Družstvo:4.  
Pavol Nagy   
Miroslav Duchoň   
Juraj Duchoň   
Družstvo:8.  
Dominik Nagy   

Monika

Hodermarská

   
Ondrej Jánošík   
Družstvo: 9. 
Kristíán Klein   
Adrián Szegedi   
Pavol Nagy   
Družstvo: 5. 
Ondrej Jánošík   
Juraj Duchoň   
Miroslav Duchoň   
Družstvo: 3. 
Dominik Nagy   
Peter Nagy   
Marek Guman

2013

   
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy 6. 
Peter Nagy 17. 
Marek Guman35.17. 
Ondrej Jánošík 1./9. 
Miroslav Duchoň 2. 
Monika


Hodermarská
6.5. 
PatríciaAntolová
5.  
Jozef Žemba   
Juraj Duchoň 2./8. 
Kristíán Klein3./14.6. 
Dominik Nagy6.4. 
Adrián Szegedi7.7. 
KristínaŽembová
   
Družstvo:1.  
Kristíán Klein   
Adrián Szegedi   
Ondrej Jánošík   
Družstvo:14.  
Marek Guman   
Monika


Hodermarská
   
PatríciaAntlová
   
Družstvo:1.  
Kristíán Klein   
Adrián Szegedi   
Dominik Nagy   
Družstvo: 2. 
Ondrej Jánošík   
Juraj Duchoň   
Miroslav Duchoň   
Družstvo: 6. 
Pavol Nagy   
Peter Nagy   
Monika


Hodermarská
   

 

2012

 

  
MenoHala TerčováTerénna
Pavol Nagy7.9. 
Peter Nagy9.17. 
Marek Guman36.17. 
Miroslav Duchoň8.5. 

Monika

Hodermarská

1.7. 
Patrícia Antolová9.  
Jozef Žemba17.17. 
Juraj Duchoň2./9.3. 
Kristíán Klein6./33.4. 
Dominik Nagy5.  
Adrián Szegedi8.1. 
Kristína Žembová9.  
Družstvo:4.  
Pavol Nagy   
Miroslav Duchoň   
Juraj Duchoň   
Družstvo:6.  
Peter Nagy   
Jozef Žemba   

Monika

Hodermarská

   
Družstvo:9.  
Kristíán Klein   
Marek Guman   
Patrícia Antolová   
Družstvo: 3. 
Pavol Nagy   
Miroslav Duchoň   

Jozef Žemba

   
Družstvo:   
Peter Nagy   
Marek Guman 7. 

Monika

Hodermarská

  
2011

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy  10. 5.
Peter Nagy  8. 6.
Marek Guman  14. 
Miro Duchoň  6. 2.
Juraj Duchoň  3. 
Jozef Žemba  11. 
Kristíán Klein  7. 2.
Dominik Nagy  9. 6.
Družstvo:  4. 
Pavol Nagy   
M. Duchoň   
Peter Nagy   
    
    
 
2010

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy5.4.4.
Peter Nagy 10.6.
Peter Zvirinský8. 7.

Miroslav

Duchoň

1.2.1.
Juraj Duchoň1.1.4.
Jozef Žemba7.2.5.

Kristína

Žembová

5.10. 
Družstvo:5.  
Pavol Nagy   
M. Duchoň   
Peter

Zvirinský
   
Družstvo:2.  
Pavol Nagy   
M. Duchoň
Peter Nagy
2009

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy19.10. 
Peter Nagy18.15. 
Peter Zvirinský 4. 
Miroslav


Duchoň
7./1.2. 
Juraj Duchoň1.2. 
Jozef Žemba4.3. 

Kristína

Žembová

 5. 

Monika

Hodermarská

 4. 
Marán Podrackí 3. 
Družstvo:5.  
Pavol Nagy   
M. Duchoň   
Peter Nagy   
Družstvo: 3. 
Pavol Nagy   
M. Duchoň   
J. Duchoň   
Družstvo: 2. 
Peter Nagy   
Zvirisnký   
Žemba   
2008

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy2.7. 
Peter Nagy3.6. 
Peter Zvirinský8.4. 

Miroslav Duchoň

2.3. 
Juraj Duchoň3.4. 
Jozef Žemba6.3. 
Družstvo:3. 3. 
Pavol Nagy   
M. Duchoň   
Peter Nagy   
Družstvo:7.6. 
Zvirisnký   
J. Duchoň   
Žemba   
2007

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy5.4.4.
Peter Nagy 10.6.
Peter Zvirinský8. 7.

Miroslav Duchoň

1.2.1.
Juraj Duchoň1.1.4.
Jozef Žemba7.2.5.

Kristína

Žembová

5.10. 
Družstvo:5.  
Pavol Nagy   
M. Duchoň   
Peter Zvirinský   
Družstvo:2.  
Pavol Nagy   
M. Duchoň   
Peter Nagy   
2006

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy9.12.2.
Peter Nagy17. 10.
Peter Zvirinský4.7. 

Miroslav 

Duchoň

2.6.4.
Juraj Duchoň2.1. 
Štefan Lacko5.7. 
Štefan Hodosi 6. 
Družstvo:8.  
Nagy   
Nagy   
Lyocsa   
Družstvo:2.  
Pavol Nagy   
M. Duchoň   
P. Zvirinský   
I. Lyocsa   
2005

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy7.13.3.
Peter Nagy10.12.4.
Peter Zvirinský2.3.6.
Miroslav Duchoň1.1.1.
Juraj Duchoň1.1. 
Štefan Lacko14.7. 
Družstvo:1.5. 
Nagy   
Nagy   
Lyocsa   
Družstvo:6.  
Zvirinský   
Leňko   
Farbák   
Družstvo:4.  
J.Duchoň   
Jasko   
Lacko   
2004

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy12.10.5.
Peter Nagy11. 9.

Peter

Zvirinský

3.1.2.

Miroslav

Duchoň

5.4. 
Juraj Duchoň5.1. 
Družstvo:4.  
Nagy   
Nagy   
Lyocsa   
2003

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy1.3. 
Peter Nagy4.2.2.

Peter

Zvirinský

8.5. 

Miroslav

Duchoň

2.  
Juraj Duchoň3.  
Družstvo:7.  
Nagy   
Nagy   
Lyocsa   
Družstvo:2.  
Nagy   
Nagy   
Lyocsa   
2002

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy3.3.5.
Peter Nagy4.2.3.
Družstvo:7.  
Pavol Nagy   
I. Lyocsa   
M. Leňko   
2001

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy6.5. 
Peter Nagy3.3. 
Družstvo:2.  
Nagy   
Nagy   
Leňko   
2000

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Peter Nagy3.5. 
Pavol Nagy2.7. 
1999

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Peter Nagy3.8. 
Pavol Nagy8.4. 
Družstvo:1.  
Peter Nagy   
J. Majkrak   
M. Leňko   
1998

 

  
MenoHalaTerčováTerénna
Pavol Nagy5.